Tanah Basah Luas (Ha) Tanah Kering Luas (Ha)
1.  Sawah 267 1. Bangunan 26
    2. Kebun 950
    3. Tadah hujan 10
    4. Tidak Diusahakan 45
    5. Tanamam Kayu 5
    6. Hutan Negara 15.350
    7. Tanah Lain (HGU) 150
    8.   Jalan 12